PODMÍNKY


Vstupem do herny návštěvník souhlasí s tímto provozním řádem a zavazuje se jej dodržovat:

  • Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhy
  • Provozovatel si vyhrazuje právo návštěvníka vykázat z herny (bez náhrady zaplaceného herního času) - 
  •  při nedodržení pravidel
  • Hraní v nevhodné obuvi (nazouváky, boty na vysokém podpatku) je na vlastní nebezpečí
  • Hráči hradí jimi způsobené škody na vybavení herny
  • Návštěvník má povinnost předem hlásit relevantní zdravotní problémy
  • Námi pořízené záznamy hráčů mohou být zveřejněny a použity k reklamním účelům, pokud si návštěvník nevyžádá výjimku.
  • Právní spory se řídí německým právem a jazykem je němčina.